Tuyên bố từ chối trách nhiệm

4IT Community là nhóm cộng đồng được quản lý bởi 4ITEAM. Việc bạn tham gia 4IT Community không có nghĩa bạn là thành viên thuộc 4ITEAM.

4ITEAM không chịu trách nhiệm cho các nội dung đăng tải bởi cộng đồng. Nếu có bất cứ yêu cầu gỡ bỏ nội dung thuộc quyền sở hữu của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với các thành viên trong Ban Quản Trị.