Danh sách #hashtag trên 4IT Community

Nhằm mục đích phân loại nội dung cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo chủ đề sau này, 4IT Community khuyên các bạn nên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Lưu ý:

Các hashtag chính

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#4it_question Hỏi đáp, thắc mắc
#4it_help Cần giúp đỡ, nhờ vả
#4it_share Chia sẻ (tài liệu, sách, phần mềm, khóa học,…)
#4it_relax Ảnh, video hoặc nội dung giải trí
#4it_tut Hướng dẫn lập trình hoặc chia sẻ kiến thức
#4it_chat Thảo luận một chủ đề nào đó
#4it_admin Tin tức, cập nhật, thông báo từ BQT

Các hashtag phụ

Đây là các hashtag nhỏ để bổ sung cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết ra nhiều chủ đề con.

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#4it_news Tin tức bên ngoài
#4it_ebook Sách, PDF
#4it_course Khóa học trực tuyến
#4it_software Phần mềm
#4it_programming Lập trình

(Danh sách hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho phù hợp với nhóm…)