NỘI QUY NHÓM 4IT Community

Để tránh việc bị Kick, Ban hoặc bị xóa bài mà không biết nguyên nhân tại sao, đề nghị các bạn vui lòng đọc kỹ nội quy trước khi tham gia nhóm.

NỘI QUY VỀ TÀI KHOẢN

Những tài khoản có dạng như sau sẽ KHÔNG được phép tham gia nhóm:

Đặc biệt chú ý: Bất cứ ai chặn (block) thành viên trong Ban Quản Trị sẽ bị chặn khỏi nhóm.

NỘI QUY ĐĂNG BÀI VIẾT

VỀ NỘI DUNG

VỀ CHỦ ĐỀ

Nhóm ưu tiên chủ đề về công nghệ thông tin, thảo luận lập trình và bảo mật. Chấp nhận các bài giải trí (miễn là không quá nhảm).

Các bài viết có dạng như sau sẽ KHÔNG được duyệt:

VỀ HASHTAG

Vui lòng xem danh sách #hashtag sử dụng trong nhóm để áp dụng cho hợp lý với nội dung bài viết của bạn.

NỘI QUY ĐĂNG BÌNH LUẬN

HÌNH THỨC XỬ LÝ THÀNH VIÊN VI PHẠM

Tùy theo mức độ vi phạm nội quy mà các bạn có thể sẽ bị nhắc nhở, XÓA bài viết, KICK hoặc BAN vĩnh viễn khỏi nhóm.


Nếu thấy bài viết hoặc bình luận vi phạm nội quy, hãy dùng chức năng “Báo cáo tới quản trị viên” hoặc tag thành viên BQT vào bài viết đó.

Ban quản trị tuyệt đối KHÔNG có nhiệm vụ phải hỗ trợ bạn qua Inbox hay Email cá nhân.

Nội quy sẽ được sửa đổi, cập nhật theo thời gian sao cho phù hợp.